Optimize and Secure your VMware (Slovak language)

Calendar icon
February 25, 2021
-
world iconlocation icon
Online
Register here

Trecom Runecast - Optimize and Secure your VMware

Využite príležitosť dozvedieť sa, ako posunúť Vaše VMware prostredie s Runecast na vyšší level.

Budete schopní predchádzať až 99-im % všetkých známych problémov, aplikovaním osvedčených VMware postupov.

Znížite počet výpadkov až o 85 % a čas potrebný na identifikáciu problémov znížite o 98 % (Runecast proaktívne scanuje vSphere, vSAN, NSX a Horizon prostredie).

Zautomatizujete 95 % kontrol na security compliance (o.i. bezpečnostné štandardy ISO 27001, PCI-DSS, NIST...).

Na tomto hodinu trvajúcom virtuálnom eventu v spolupráci s výrobcom Runecast predstavíme tento jednoduchý, účinný a cenovo prívetivý nástroj, ktorý zabezpečuje proaktívnu analýzu kompatibility a bezpečnosti pre VMware prostredie.

Nebude samozrejme chýbať ani praktická ukážka a priestor pre Vaše otázky.

Tešíme sa na Vás.