Technologické raňajky s Runecast a SecTec (Slovak language)

Calendar icon
January 26, 2021
-
world iconlocation icon
Online
Register here

Spoločnosť SecTec, distribútor Runecast a VMware, vás srdečne pozýva na ďalšie vydanie Technologických raňajok.

Prvá časť bude venovaná téme VMware Carbon Black - bezpečnostnej platforme pre ochranu prevádzky a koncových bodov. V rámci workshopu predstavíme architektúru platformy, jej možnosti a spôsob práce formou LAB-u.

V druhej časti vám predstavíme nové vlastnosti Runecast Analyzer - podpora auditovania a poskytovania best practices pre VMware NSX-T. Minimalizuje risk výpadkov sieťovej prevádzky a kontroluje manipuláciu firewall pravidiel ako aj mirroring prevádzky. Pridaná je takisto podpora auditu ISO 27001 pre VMware, Early Access podpora pre VMware Cloud Director ako aj zjednodušenie konfigurácie pre Kubernetes prostredia.

Akcia je určená pre terajších aj potenciálnych obchodných partnerov a zákazníkov VMware a Runecast. Orientovaná bude hlavne na technickú stránku riešení.