O autorze | Aylin Sali

O autorze | Aylin Sali

Aylin Sali (Runecast CTO) jest entuzjastą wirtualizacji i chmury z ponad 10-letnim doświadczeniem w IT, oraz z ogromnym pragnieniem automatyzacji. Posiada VCAP DCA i DCD oraz 5x uzyskał tytuł vExpert.

Aylina znajdziesz Twitterze jako: @V4Virtual 


Articles by this author

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our communication efforts. View our Privacy Policy for more information or edit your Preferences.